Werkbeurten

Werkbeurten algemeen onderhoud.
Alle leden verrichten tweemaal per jaar een werkbeurt ten behoeve van het algemeen onderhoud van ons complex en het schooltuinenonderhoud. Bij slecht weer wordt er onderhoud verricht aan het interieur van Het Praethuys, ons verenigingsgebouw.
In het Rooster vs24sept18 vindt u op tuinnummer de data van uw werkbeurten  in 2018.
De werktijden zijn zaterdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

Aan- en afmelden.
Wij vragen alle medewerkers zich in het  Praethuis om 9.00 uur te melden bij de coőrdinator die de presentielijst aftekent. Dat doet hij/zij ook weer als u zich om 11.30 afmeldt.

Ruilen.
Kunt u op de dag dat u staat vermeld beslist niet, dan moet u zelf ruilen of voor een vervanger zorgen! U kunt een van de tuinders naast of vlakbij uw tuin daarvoor benaderen. Lukt dat niet, neem dan tijdig  (minimaal drie dagen tevoren) contact op met de coördinator werkbeurten via  werkbeurtvtvv@gmail.

Afwezigheid.
Bij afwezigheid zonder bericht of  bij voortijdig vertrek wordt u €25 in rekening gebracht en dient u uw beurt alsnog te voldoen.  Uw lidmaatschap kan worden beëindigd indien daaraan niet wordt voldaan.

Contact.
Wilt u contact opnemen over de werkbeurten met de coördinator werkbeurten, stuur dan een email naar  werkbeurtvtvv@gmail.