Nieuws & agenda

 


Informatiebronnen

“De Tuinfluiter”,  de jaarlijkse uitgave van de vereniging die algemene informatie bood over  de vereniging en over tuinieren evenals artikelen over achter ons liggende of geplande activiteiten, verscheen dit jaar 2018 voor de laatste maal.  Vanaf nu zal actuele informatie zal zoals gebruikelijk per email via de Nieuwsbrief en zeer actuele informatie via een Nieuwsflits worden verspreid; de meer algemene informatie zal op deze website te vinden zijn.


Agenda 2018


Bestuursvergaderingen
Eerstvolgende vergadering van zat. 8 dec.  is verzet naar woe. 12 dec., 14:00-16:00 uur.


Donderdag 15 nov. 2018 : Lezing “Milieuvriendelijk tuinieren”  

Donderdagavond 15 nov. hield Marie-Jose Meertens, milieukundige, tuinadviseur en zelf ook tuinierster, een pleidooi voor milieuvriendelijk tuinieren. De kern van haar betoog was:
milieuvriendelijk tuinieren is kringlooptuinieren.
Dat wil zeggen, gebruik maken van de natuurlijke bronnen boven en in de grond, vooral door composteren en mulchen – de bodem tussen de planten beschermen tegen uitdroging en voorzien van voeding, door hem te bedekken met bladmateriaal en compost. Laat de natuur het werk doen en zet deze naar je hand, betoogde ze, door aandacht voor variëteit in beplanting (hoge en lage beplanting) waardoor een aantrekkelijke leefomgeving wordt geboden voor ‘nuttige’ vogels, insecten en bacterien; door hergebruik van bruikbaar plantaardig materiaal, door de juiste keuze van plaats, grondsoort en aanplant. Na de pauze beantwoordde ze velerlei vragen, over met name de oorzaken en mogelijke preventie van gewas- en bodemproblemen. Haar gehoor van ongeveer veertig leden kan  terugkijken op een inspirerende avondf.

Hieronder vindt u een uitgebreidere beschrijving van haar lezing en meer.
Milieuvriendelijk tuinieren    –   Boektitels en websites   –  Antwoorden op vragen

 

 

 


December

Deze maand vinden er weer tuinkeuringen plaats. Aandacht daarbij o.m. voor de hoogte van bomen en de slootkanten.


Agenda 2019


Januari

12 jan.: 15:00-17:00 uur: nieuwjaarsreceptie
23 jan.:
19:30 bestuursvergadering

Februari

Maart

12 maart: 20:00 u. algemene ledenvergadering.

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

30 aug., :barbeque  voor alle leden. Plaats: clubhuis.

September

Oktober

November

December