Nieuws & agenda


Agenda 2018

Bestuursvergaderingen

za. 6 okt. 09:30
woe. 7 nov. 19:30
za. 8 dec. 09:30


Donderdag 15 nov. 2018 : Lezing “Milieuvriendelijk tuinieren”

Marie José Meertens, milieukundige, tuinadviseur en ook tuinier,  zal ons informeren over de mogelijkheden om milieuvriendelijk te tuinieren.  Alles wat van belang kan zijn voor een milieuvriendelijke moestuin komt aan de orde, van bodembehandeling en bemesting tot composteren en plaagbestrijding.
De toegang is gratis voor alle VTVV-leden.  Aanmelden is niet nodig. Locatie: het verenigingsgebouw “Het Praethuys”.

Programma:
19:00 -0 19:45 lezing
19:45-20:00 pauze
20:00-20:30 vragen en discussie


Voedselbank

In de maanden juli en augustus staat er elke donderdagochtend naast de ingang van de winkel een krat.
Daarin kunt u uw bijdrage aan de voedselbank deponeren. Het deel van uw oogst aan groente en fruit dat u zelf niet gebruikt vindt zo een goede bestemming.


Nieuwsflits

Leden en donateurs informeren we via de Nieuwsbrief over actuele zaken. Zij kunnen zich  aanmelden voor toezending van de nieuwsbrief  door een verzoek daartoe te sturen naar:  nieuwsbriefvtv@outlook.com


Tuinfluiter
“De Tuinfluiter” is de jaarlijkse uitgave van de vereniging waarin algemene informatie is opgenomen over  de vereniging en over tuinieren, maar ook  artikelen zijn geplaatst over achter ons liggende of geplande activiteiten. Een bijdrage aan de Tuinfluiter kunt u sturen naar mevr. M. van Dongen via   Ledavtv@outlook.com