bestuur en commissies

Bestuur

De functies binnen het bestuur zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Van de bestuursleden is er één tweede voorzitter en één tweede secretaris. De termijn waarvoor bestuursleden zijn gekozen is drie jaar.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Voorzitter: dhr. H.Boetekees
Secretaris: mevr. T.Klinkenberg
Penningmeester: dhr. R.Giezen
Bestuurslid: dhr. P. Elkhuizen
Bestuurslid:  mevr. M. van Dongen
Bestuurslid: dhr. P.Meijer

 

Bouwcommissie:
……

Commissie Tuinkeuringen:
…….