bestuur en commissies

Bestuur

De functies binnen het bestuur zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Van de bestuursleden is er één tweede voorzitter en één tweede secretaris. De termijn waarvoor bestuursleden zijn gekozen is drie jaar.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:

– Voorzitter: dhr. H.Boetekees
–  Penningmeester: dhr. R.Giezen
– Secretaris: mevr. T.Klinkenberg (notulering bestuursvergaderingen; ledenadministratie; archief; aanschrijven leden; opzeggingen)
– Bestuurslid:  mevr. M. van Dongen (informeren van nieuwe leden, uitgifte tuinen, contracten en ledenlijst, archivering dossiers; beheer wachtlijst, contactpersoon voor commissie schooltuintjes; Nieuwsbrief)
– Bestuurslid: dhr. P. Elkhuizen (onderhoud complex: onderhoud gebouwen, onderhoud complex; waterbeheer, )
– Bestuurslid: dhr. P.Meijer (onderhoud complex: planning werkbeurten; rooster hekkensluiten; website)
– Bestuurslid: dhr. K. Luykx (oplevering tuinen, commissie taxatie, commissie tuinkeuringen, Praethuis, evenementen)

Bouwcommissie:
……

Commissie Tuinkeuringen:
…….