Vragen

Hieronder vindt u het antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Waar kan ik materialen opslaan?
U kunt materialen opslaan op uw eigen tuin. Boven de sloot, dan wel op een strook van 0,50 m. vanaf de insteek van de sloot, mogen geen materialen worden opgeslagen.

Mogen bomen en struiken worden geplant?
Bomen zijn toegestaan op de eigen tuin als ze geen hinder voor anderen opleveren. Ze  mogen niet hoger zijn dan 3 meter.

 Waar  mag ik een afscheiding plaatsen?
Bomen, heggen, struiken bedoeld als afscheiding en andersoortige afscheidingen staan tenminste 0,50 m. uit de verharde paden, en 0,50 m. uit de insteek van de slootkant.

Hoe hoog mogen afscheidingen zijn?
Afscheidingen (inclusief heggen en struiken) mogen niet hoger zijn dan 0,80 m., heggen bovendien niet breder dan 0,50 m.

Is aardappelen telen toegestaan?
Natuurlijk, mits u wisselteelt toepast. Dat geldt voor aardappelen en tomaten.

Mag ik chemische middelen gebruiken?
Wij adviseren u zeer dringend om indien nodig bij voorkeur biologische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het gebruik van chemische gewasbeschermings- of bestrijdingsmiddelen evenals het gebruik van kunstmatige voedingsstoffen (kali-, fosfaat- en  ammoniakproducten e.d.) wordt sterk  afgeraden op grond van hun negatieve effecten op de bodemkwaliteit.

Waar mag ik een compostbak plaatsen?
U
dient compostbakken of -hopen minstens 5 meter vanaf de insteek van de sloot te plaatsen zodat er geen verontreinigd water naar het oppervlaktewater kan stromen.

Waar laat ik mijn groenafval?
U moet niet composteerbaar groenafval afkomstig van de tuin zelf afvoeren (voor inwoners van Leiden: informatie over inleveren van snoeiafval in Leiden vindt u hier). U mag te hakselen hout uitsluitend aanleveren op de manier, plaats en dag die het bestuur heeft aangewezen (twee maal per jaar).

Mag ik afval verbranden?
Nee, open vuur vormt een risico. U mag daarom geen afval verbanden en geen open vuur maken.

Is muziek  bij het werk toegestaan?
Bezorg een ander geen (geluids) overlast. Deze arbeidsvitaminen dus graag via “oortjes”.

Ik zou wel wat willen bijverdienen. Is handel toegestaan?
Nee, u mag op het verenigingscomplex geen handel of nijverheid bedrijven.