Statuten en Huishoudelijk reglement

U kunt hier het Huishoudelijk Reglement van de VTVV openen. Een bijgewerkte versie verschijnt zeer binnenkort (15/3/2020)

U kunt hier de Statuten van de vereniging openen.