Winkel

Aan ons tuinencomplex is voor de tuinders een winkel verbonden waar jonge planten, mest en meststoffen, grond en tuinmaterialen worden verkocht en waar zaden kunnen worden besteld.

openingstijden

vanaf 1 september 2017 tot 1 april 2018:
zaterdags 09:30-12:00

vanaf 1 april 2018 tot 1 september 2019:
zaterdags 09:30-12:00
woensdags 09:30- 11:30

Alleen op de bovengenoemde tijden is de winkel open. Wij verzoeken u dringend buiten deze tijden geen beroep te doen op onze winkel.

Groenteplantjes. Eind februari 2018 begint de verkoop van groenteplantjes zoals bloemkool, spitskool, sla en andijvie, voor kasteelt en platte bak. Daarna begint de verkoop van planten voor de volle grond.
Bloemen en bloembollen. In het voorjaar zijn er in onze winkel veel zomerbloemen, bollen en geraniums, en vroeg in het najaar volop bloembollen.
Zaden en pootgoed.  Zaden en pootgoed kunt u bestellen met het formulier dat gevoegd is bij  De Witte Prijzencourant 2018 (vanaf november af te halen in de winkel). Bestel zoveel mogelijk resistente of minder vatbare rassen. Let vooral op resistentie tegen aardappelmoeheid.  U kunt het bestelformulier voor 1 januari 2018 afgeven in de winkel, of in de brievenbus van Het Praethuys bezorgen. U krijgt 10% korting op zaden voor 1 januari 2018 besteld via de winkel.
Bestelde zaden liggen in de eerste helft van februari voor u klaar in de winkel, bestelde pootaardappelen pas bij vorstvrij weer, begin/half maart.